ପୁସ୍ତକ ନା ମଣିଷ? ଏହି ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଭ୍ରମରେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଯାହା ଦେଖନ୍ତି ତାହା ଜଣାଇବ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ

Share It

ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଇଲ୍ୟୁଜନ ଗୁଡ଼ିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କାରଣ ସେଗୁଡିକ ଆମକୁ ଏପରି ଜିନିଷ ଦେଖାନ୍ତି ଯାହା ପ୍ରଥମେ ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ | ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଭ୍ରମ ବିଷୟରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ କଥା ହେଉଛି ସେଗୁଡିକ ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କ ଏବଂ ଆଖିକୁ ଜଡିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଯାହା ଆମର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କୌଶଳ ବଢାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତମ ଉପାୟ |

ଏଗୁଡିକ ବ୍ୟତୀତ, ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଭ୍ରମ ମଜାଦାର ଉତ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରେ | ଯେହେତୁ ଆପଣ ନିଜକୁ ଲୁକ୍କାୟିତ ପ୍ରାଣୀ କିମ୍ବା ଜିନିଷ ଖୋଜିବାରେ ନିୟୋଜିତ କରନ୍ତି, ଆପଣ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ରୋମାଞ୍ଚ ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ସମଗ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି |

ଆପଣ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଭ୍ରମର ଯାଦୁକରୀକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କି?

ଚାର୍ଲସ ମେରିଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଟିକଟକରେ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ଭିଡିଓରୁ ଏହି ଚିତ୍ରଟି ଧରାଯାଇଛି ଏବଂ ଚାର୍ଲ୍ସଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପ୍ରକାର ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ଏହା ସାହାଯ୍ୟ କରିବ |

ଏହି ପ୍ରତିଛବିରେ ଆପଣ ଯାହା ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପ୍ରକାରକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ | ଯଦି ଆପଣ ଯତ୍ନର ସହ ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଏକ ଗଦା ବହି କିମ୍ବା ଚଷମା ଏବଂ ଦାଢ଼ି ଥିବା ଜଣେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ |

ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ କ’ଣ ଦେଖିଲେ?

ନିମ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଢନ୍ତୁ |

ପୁସ୍ତକ

ଯଦି ବହିଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଯାହା ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଏହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଭଲପାଇବା ଏବଂ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ଅଛି | କିନ୍ତୁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ ସଂରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଜଟିଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି | ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କର ଶୁଣନ୍ତି ଏବଂ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ | ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସହଜରେ ଭାସି ଯାଅ ନାହିଁ ଏବଂ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟବହାରିକ ଅଟେ |

ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥଣ୍ଡା ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଥରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଳକ ପାଇଲା ପରେ, ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଯାଆନ୍ତି | ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ଲାଗିଥାଏ |

ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ

ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଜଣେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ପ୍ରତିଛବି, ତେବେ ଆପଣ ନିଜ ଦୁନିଆରେ ରହିଥାନ୍ତି|ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯିବା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଚାରି ପାଖରେ ରହିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି | ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଆପଣ ଏକ ପାର୍ଟୀରେ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ର ଅଟନ୍ତି |ଆପଣ ନିଜ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି| ନିଜ ଭିତର ସ୍ୱର ଉପରେ ଆଧାର କରି ଆପଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ସବୁବେଳେ ନିଜ ହୃଦୟକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଅନ୍ତି | ଏବଂ, ଆପଣ ବହୁତ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଅଟନ୍ତି |

ତେବେ ଏଥିରୁ କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର?

ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ତୁମେ ଏହି ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଭ୍ରମ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଯେତିକି ଉପଭୋଗ କରିଥିଲୁ ସେତିକି ଉପଭୋଗ କରିଥିଲୁ |


Share It

Comments are closed.