ପେଙ୍ଗୁଇନ୍ ର ଏହି ଦଳରେ ଲୁଚି ରହିଛି ଏକ ସିଲ୍ , ଏହାକୁ ଖୋଜିପାରିବେ କି ଆପଣ?

Share It

ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବିଭିନ୍ନ କୁଇଜ୍ କିମ୍ବା ଖେଳ ଖେଳୁଥିବେ | ଏହି କୁଇଜ୍ କିମ୍ବା ଖେଳଗୁଡିକରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ କିମ୍ବା ଲୁକ୍କାୟିତ ବସ୍ତୁ ଖୋଜିବାକୁ କିମ୍ବା ଚିତ୍ରରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଖୋଜିବାକୁ ପଡିଥାଏ | ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏପରି ଏକ ଖେଳ ଆଣିଛୁ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିତ୍ରରେ କିଛି ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବ |

ଚିତ୍ରଟି କ’ଣ?
ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଚିତ୍ରରେ, ଆପଣ ବରଫ, ଇଗ୍ଲୋ ଏବଂ ଅନେକ ପେଙ୍ଗୁଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ | କିନ୍ତୁ ଏହି ପେଙ୍ଗୁଇନ୍ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସମୁଦ୍ର ସିଲ୍ ଲୁଚି ରହିଛି​​| ବହୁତ ଲୋକ ସେହି ସିଲ୍ କୁ ଖୋଜିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି | ଆପଣ ପେଙ୍ଗୁଇନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ସିଲ୍ କୁ ଖୋଜି ପାରିବେ କି?

ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଚିତ୍ରରେ ଏକ ସିଲ୍ ପାଇଯିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ପ୍ରକୃତରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ | କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଚିତ୍ରରେ ସିଲ୍ ପାଇ ନାହାଁନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିରାଶ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ | ଚିତ୍ରରେ ସିଲ୍ କେଉଁଠାରେ ଲୁଚି ରହିଛି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ | ଏହି ସିଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଲୁଚି ରହିଛି | କିନ୍ତୁ ଏହା ଏତେ ଚତୁରତାର ସହିତ ଲୁଚି ରହିଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ପାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ ନୁହଁନ୍ତି |

ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସିଲ୍ କେଉଁଠାରେ ଲୁଚି ରହିଛି

ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଚିତ୍ରର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ପେଙ୍ଗୁଇନ୍ ଦଳକୁ ଭଲଭାବେ ଦେଖିବ, ତୁମେ ଏକ ସିଲ୍ ଦେଖିପାରିବ | ଡାହାଣ ପଟେ ଥିବା ପେଙ୍ଗୁଇନ୍ ପଛରେ ସିଲ୍ ଲୁଚି ରହିଛି | ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଲ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି?

Image Credit: Aajtak


Share It

Comments are closed.