ମୁହଁରେ ଏହି ଉପାୟରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଆଲୋଭେରା , ଚମକିବ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ

Share It

ଚର୍ମକୁ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଚମକଦାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆଲୋ ଭେରା ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ | ବଜାରରେ, ଆପଣ ଆଲୋ ଭେରାରେ ନିର୍ମିତ ଅନେକ ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ ପାଇବେ, ଯାହା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମହଙ୍ଗା | ଯଦି ଆପଣ ଚାହାଁନ୍ତି, ଆପଣ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋ ଭେରା ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ ତିଆରି କରିପାରିବେ | ଆଜି ଏହି ଆର୍ଟିକିଲରେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲୋ ଭେରା ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ ତିଆରି କରିବାର ପଦ୍ଧତି କହିବୁ |

ହଳଦୀ ଏବଂ ଆଲୋ ଭେରା

ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ, ଏକ ଟେବୁଲ ଚାମଚ ଆଲୋ ଭେରା ଜେଲ୍ ନିଅନ୍ତୁ | ଏଥିରେ ଏକ ଚାମଚ ହଳଦୀ, ଗୋଲାପ ଜଳ ଏବଂ ମହୁ ମିଶାନ୍ତୁ | ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପେଷ୍ଟ ସହିତ ମୁହଁକୁ ମାଲିସ୍ କରନ୍ତୁ | ୧୦-୧୫ ମିନିଟ୍ ପରେ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ |

ଦହି ଏବଂ ଆଲୋ ଭେରା

ଏହି ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ, ଏକ ଚାମଚ ଦହି କୁ ୨ ଟେବୁଲ୍ ଚାମଚ ଆଲୋ ଭେରାରେ ମିଶାନ୍ତୁ | ଆପଣ ଏହି ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍କୁ ସପ୍ତାହରେ ୨-୩ ଥର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ |

ବେସନ ଏବଂ ଏଲୋଭେରା

ଏକ ପାତ୍ରରେ ବେସନ ନିଅନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ଆଲୋ ଭେରା ଜେଲ୍ ମିଶାନ୍ତୁ | ଯଦି ଆପଣ ଚାହାଁନ୍ତି, ଆପଣ ଏଥିରେ ଗୋଲାପ ଜଳ ମଧ୍ୟ ମିଶାଇ ପାରିବେ | ଏହି ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ କୁ ମୁହଁରେ ଲଗାନ୍ତୁ | କିଛି ସମୟ ପରେ ପାଣିରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ | ଏହା ବ୍ରଣରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ |

ଚନ୍ଦନ ଏବଂ ଏଲୋଭେରା

ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ଚନ୍ଦନ ପାଉଡର ଏକ ଚାମଚ ଆଲୋ ଭେରା ଜେଲରେ ମିଶାନ୍ତୁ | ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଏଥିରେ ଗୋଲାପ ଜଳ ମଧ୍ୟ ମିଶାଇ ପାରିବେ | ଏହି ପେଷ୍ଟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାନ୍ତୁ | ଏବେ ଏହାକୁ ମୁହଁରେ ଲଗାନ୍ତୁ | ୧୦-୧୫ ମିନିଟ୍ ପରେ ପାଣିରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ | ଏହା ଚେହେରାକୁ ଥଣ୍ଡା ଦେଇଥାଏ |

ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଏବଂ ଆଲୋ ଭେରା

ଏହି ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ ବ୍ରଣ, ଟାନ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଚର୍ମ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥାଏ | ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା କୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡକୁ କରି ଚକଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଥିରେ ଆଲୋ ଭେରା ଏବଂ ଗୋଲାପ ଜଳ ମିଶାନ୍ତୁ | ଏହି ପେଷ୍ଟକୁ ମୁହଁରେ ଲଗାନ୍ତୁ | ୧୦-୧୫ ମିନିଟ୍ ପରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣିରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ |

Disclaimer: ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଟିପ୍ସ କେବଳ ସାଧାରଣ ସୂଚନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଅଟେ ଏବଂ ଏହାକୁ ବୃତ୍ତିଗତ ଚିକିତ୍ସା ପରାମର୍ଶ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ | ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କିମ୍ବା ଚିନ୍ତା ଅଛି, ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ |


Share It

Comments are closed.