ଆପଣଙ୍କ ଶୀତକାଳୀନ ପୋଷାକକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଦରେଜର ପରାମର୍ଶ


ଭାରତରେ ଶୀତ ଋତୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସେହି ଆରାମଦାୟକ ସ୍ୱେଟର, କମ୍ବଳ, ସ୍ନୁଗ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ବାହାର କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଏହି ମୁହୂର୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି । ବିଶେଷକରି ଲଣ୍ଡ୍ରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ଏହି ଆରାମଦାୟକ ସାଥୀଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ଏକ କୋମଳ ସ୍ପର୍ଶ ଆବଶ୍ୟକ ।
ଏହି ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାରେ ଗୋଦରେଜ ଆପ୍ଲାଏନ୍ସର ୱାସିଂ ମେସିନର ପ୍ରଡକ୍ଟ ଗ୍ରୁପ୍ ମୁଖ୍ୟ ଶଶାଙ୍କ ସିହ୍ନା ଆପଣଙ୍କ ୱାସିଂ ମେସିନରେ ଆପଣଙ୍କ ଶୀତ ଦିନର ପୋଷାକକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ଧୋଇବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଉଲ୍ ସାରା ଋତୁରେ ସତେଜ ଏବଂ ନୂତନ ଦେଖାଯିବ ।
ଲେବଲ୍ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଯାଂଚ୍ କରନ୍ତୁ
ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ରରେ କେୟାର ଲେବଲ୍ ପଢନ୍ତୁ । ସେମାନେ ଧୋଇବା ତାପମାତ୍ରା, ପସନ୍ଦ ସେଟିଂସ୍‌, ହ୍ୟାଣ୍ଡୱାସ୍ କିମ୍ବା ମେସିନ୍ ଧୋଇବା ଉଯୁକ୍ତ କି ନାହିଁ ଏବଂ ସ୍ପିନ୍ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଛି କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି । ପୋଷାକର ଗୁଣବତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ ସତର୍କତାର ସହ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ।
ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାବରେ ଉଲ୍ ଧୋଇଦିଅନ୍ତୁ
ଶୀତଦିନିଆ ପୋଷାକକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା କରି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ । ସମାନ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଠି କରନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ଉଲ, ଶୀତକାଳୀନ ଜ୍ୟାକେଟ୍‌, ହାଲୁକା ବୁଣିବା ଏବଂ ଫ୍ଲିସ୍ ସାମଗ୍ରୀ । ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ବିଭିନ୍ନ କପଡ଼ା ପ୍ରକାର ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା କୌଣସି ରଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିବା ଏବଂ କ୍ଷତିକୁ ମଧ୍ୟ ରୋକିଥାଏ । ଆପଣଙ୍କ ପୋଷାକକୁ ୱାସିଂ ମେସିନରେ ରଖିବା ପୂର୍ବରୁ, ବାହାର ପୃଷ୍ଠକୁ କୌଣସି ଖରାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତାହାର ଭିତର ପାଶ୍ୱର୍କୁ ବାହାର କରି ଶୁଖାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଟ୍ରିଟ୍‌ମେଂଟ୍ କରାଯାଇନଥିବା ଦାଗ
ୱାସିଂ ମେସିନରେ ରଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଉଲ୍ କପଡ଼ାରେ ଦାଗ କିମ୍ବା ଦାଗଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ଟ୍ରିଟ୍‌ମେଂଟ୍ କରନ୍ତୁ । ପ୍ରଭାବିତ ସ୍ଥାନରେ ରହିବା ପାଇଁ ଏକ କୋମଳ ଦାଗ ରିମୁଭର କିମ୍ବା ସାମାନ୍ୟ ଡିଟରଜେଂଟ୍ ଏବଂ ପାଣିର ମିଶ୍ରଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
ସଠିକ୍ ଡିଟରଜେଂଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ
ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ କପଡ଼ା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିବା ଡିଟରଜେଂଟ୍ ଚୟନ କରନ୍ତୁ । ଉଲ୍ ଏବଂ କୋମଳ ପଦାର୍ଥରେ । ସାମାନ୍ୟ ଡିଟରଜେଂଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ସୁପାରିସ କରାଯାଏ । ବ୍ଲିଚ୍ କିମ୍ବା କଠୋର ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଯାହା ଫାଇବରକୁ କ୍ଷତି ପହଂଚାଇପାରେ । ଏହାର ମାତ୍ରା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଅତ୍ୟଧିକ ଡିଟର୍ଜେଂଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ପୋଷାକରେ କିଛି ଦାଗ ଛାଡ଼ିଦେଇପାରେ କିମ୍ବା ଠିକ୍ ଭାବେ ଧୋଇନପାରେ ।
ମେସିନକୁ ସାବଧାନତାର ସହ ଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
ଅଧିକ ପୋଷାକରେ ୱାସିଂ ମେସିନକୁ ଓଭରଲୋଡ୍ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଅତ୍ୟଧିକ ପୋଷାକ ଭର୍ତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସଫେଇ ଠିକ୍ ଭାବେ ହୋଇପାରେନି ଏବଂ ପୋଷାକଗୁଡିକର କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ । ଧୋଇବା ସମୟରେ ୱାସିିଂ ମେସିନରେ ପୋଷାକ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସ୍ଥାନ ରହିବା ଉଚିତ୍ ।
ସଠିକ୍ ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ସେଟିଂ ଚୟନ କରନ୍ତୁ
ଆପଣଙ୍କ ୱାସିଂ ମେସିନକୁ ଏକ କୋମଳ ଧୋଇବା ଚକ୍ରରେ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାର ସ୍ପିନ୍ ସ୍ପିଡ୍ କମ୍ । ଉଲ୍ ଏବଂ କୋମଳ କପଡ଼ା ପାଇଁ ଧୋଇବା ସମୟରେ କପଡ଼ାର ଅତ୍ୟଧିକ ଉତେଜନା ଏବଂ ପ୍ରସାରକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏକ “ଉଲ୍‌” କିମ୍ବା କୋମଳ ଚକ୍ର ଚୟନ କରନ୍ତୁ ।
ଠିକ୍ ଭାବେ ଶୁଖିବା ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା
ଧୋଇବା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମେସିନରୁ କପଡ଼ା ବାହାର କରି ଦିଅନ୍ତୁ । ଏହା ପରିବର୍ତେ, ଉଲକୁ ବୁଲାଇବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଅତିରିକ୍ତ ପାଣି ବାହାର କରନ୍ତୁ । କପଡ଼ାର ସଂକୋଚନ କିମ୍ବା ବିକୃତିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପବନ କିମ୍ବା ହାଲୁକା ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣରେ ଶୁଖାନ୍ତୁ । ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଉଲ୍ ପୋଷାକଗୁଡିକ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଖିଲା ଅଛି । ଆର୍ଦ୍ରତା ଯୋଗୁଁ ଭାଙ୍ଗ ଏବଂ ମିଲଡିୟୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ ଯାହା କପଡ଼ାକୁ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ପହଂଚାଇଥାଏ ।
ଏହି ସବୁ ଉପାୟକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଆପଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବେ ଯେ ୱାସିଂ ମେସିନରୁ ଆପଣଙ୍କ ଶୀତ ଦିନର ପୋଷାକ ସଫା, ସତେଜ ଏବଂ ଉତମ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବ ।


Share It

Comments are closed.