ଯଦି ଆପଣ ମେକଅପ୍ ବିନା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ତେବେ ଏହି ୭ ଟି ଟିପ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ !

Share It

ଚର୍ମକୁ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ରଖିବା ପାଇଁ ମଶ୍ଚରାଇଜିଂ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ | ଏଥିପାଇଁ, ତୁମର ଚର୍ମ ପ୍ରକାର ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ମଶ୍ଚରାଇଜର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବହୁ ପରିମାଣର ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ | ଏହା ତୁମ ଚର୍ମକୁ ଭିତରରୁ ହାଇଡ୍ରେଟ୍ ରଖିବ ଏବଂ ଚମକ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିବ |

ସମୟ ସମୟରେ ଓଠକୁ ଏକ୍ସଫୋଲିଏଟ କରିବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ | ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଓଠକୁ ଏକ୍ସଫୋଲିଏଟ କରନ୍ତି, ମୃତ ଚର୍ମ କୋଷଗୁଡିକ ଅପସାରିତ ହୁଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଓଠ ନରମ ଏବଂ ଗୋଲାପୀ ଦେଖାଯାଏ | ଆପଣ ଘରୋଇ ଉପଚାର ଅନୁସରଣ କରି ଓଠକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସଫୋଲିଏଟ କରିପାରିବେ |

ଯଦି ଆପଣ ମେକଅପ୍ ବିନା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିତରୁ ମୁହଁକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବାକୁ ପଡିବ | ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଚେହେରାକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଏକ କ୍ଲିନଜର୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ୍ | ଏହି କାରଣରୁ, ମୁହଁର ମଇଳା ସହଜରେ ସଫା ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଚର୍ମ ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ |

ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ ଲଗାନ୍ତୁ | ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଚର୍ମକୁ ପୋଷଣ କରିବ | ଚର୍ମର ଗଭୀର ସଫା ହେବ | ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଘରେ ଏକ ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ | ଯଦି ଆପଣ ଚାହାଁନ୍ତି, ଆପଣ ମହୁ, ଲେମ୍ବୁ, ହଳଦୀ ଏବଂ ବେସନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏକ ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ |

ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କ୍ଷତିକାରକ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦାଗ ଦେଇପାରେ | ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣରେ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସନ ବ୍ଲକ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ | ଏହା ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ତୁମର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି |

ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ, ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଭଲ ନିଦ ନେବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ | ଶୋଇବା ସମୟରେ ଚର୍ମ ନୂଆ କୋଲାଜେନ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥାଏ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ତ୍ୱଚାକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଏବଂ ସତେଜ ରଖେ |

ଆପଣ ମେକଅପ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନକରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ଚର୍ମର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ | ଏଥିପାଇଁ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ମୁହଁ ସଫା କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ | ସେହି ସମୟରେ, ସେରମ୍ ବଦଳରେ ଆପଣ ମଲାଇ କିମ୍ବା ମହୁକୁ ମୁହଁରେ ଲଗାଇ ରାତିସାରା ଛାଡି ପାରିବେ |


Share It

Comments are closed.