ସମୁଦ୍ରରେ ଗାଧୋଉଥିବା ସମୟରେ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ସାର୍କ କଲା ଆକ୍ରମଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ

Share It

ସମୁଦ୍ରରେ ଗାଧୋଇବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ସାର୍କ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବାର ଏକ ଭିଡିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଜୋରଦାର ଭାଇରଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ସାର୍କ ମହିଳାଙ୍କ ପିଠିକୁ କାମୁଡି ଏକ ଇଞ୍ଚ ଚଉଡାରେ କ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଥିଲା । ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡିଓ ।


Share It

Comments are closed.