କରୋନା ଭାଇରସ ଟିକା ପାଇଁ ୫ ଲକ୍ଷ ସାର୍କଙ୍କୁ ମାରିଦିଆଯିବ?


କରୋନା ଭାଇରସ ଟିକା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୫ ଲକ୍ଷ ସାର୍କଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇପାରେ। ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଏନେଇ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୂଳତ, ସାର୍କର ଯକୃତରେ ବା ଲିଭରରେ ଏକ ପ୍ରକାରର ତେଲ ରହିଥାଏ ଯାହା ଟିକାର ସାମଗ୍ରୀ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |

କରୋନା ଭାଇରସର ଅନେକ ଟିକା ସାମଗ୍ରୀରେ ସାର୍କ ଲିଭର ତେଲ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି | ଏହା ଟୀକାର ପ୍ରଭାବକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | କାଲିଫର୍ନିଆର ସାର୍କ ଆଲାଇଜ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଆମେରିକା କହିଛି ଯେ ଏହି ଟିକା ପାଇଁ ୫ ଲକ୍ଷ ସାର୍କଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇପାରେ।

ସାର୍କ ଲିଭରରେ ସ୍କ୍ୱାଲେନ(Squalene) ନାମକ ଏକ ପଦାର୍ଥ ମିଳିଥାଏ | ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରାକୃତିକ ତେଲ | ଏହା ଟୀକାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | ଦୁନିଆରେ ପ୍ରାୟ ୩୦ ଟି କରୋନା ଟିକା ଅଛି, ଯାହାର ପରୀକ୍ଷଣ ମଣିଷ ଉପରେ କରାଯାଉଛି |

ସାର୍କ ଆଲାଇଜ କହିଛି ଯେ ଯଦି ବିଶ୍ବର ଲୋକଙ୍କୁ କରୋନା ଟିକା ର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଡୋଜ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ତେବେ ୨.୫ ଲକ୍ଷ ସାର୍କଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦୁଇଟି ଡୋଜ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ତେବେ ୫ ଲକ୍ଷ ସାର୍କଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ ଯେ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାଂଶ କରୋନା ଟିକାର ଦୁଇଟି ଡୋଜ ଦିଆଯାଉଛି |

ଶାର୍କ ଆଲାଇଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଷ୍ଟିଫାନି ବ୍ରେଣ୍ଡିଲ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଜିନିଷ ପାଇଁ ବନ୍ୟ ଜନ୍ତୁକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ସ୍ଥାୟୀ ହେବ ନାହିଁ, ବିଶେଷତଃ ଯେତେବେଳେ ସେହି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ବୃହତ ପ୍ରଜନନ ନଥାଏ। ତେବେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଟିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମନ୍ଥର କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାଁନ୍ତି ବରଂ ପଶୁକୁ ସ୍କ୍ୱାଲେନ ବିନା ପରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି।


Share It

Comments are closed.