ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଉପାଦାନ ଯାହା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ . . . .


ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ କଷ୍ଟ ସମୟ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ । ଆପଣଙ୍କର ଗୋଡ କିମ୍ବା ହାତର ମାଂସପେଶୀରେ ହେଉ କିମ୍ବା କାନ କିମ୍ବା ପେଟର ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉ ଏହା ଖୁବ କଷ୍ଟଦାୟକ ହୋଇଥାଏ । ଆପଣ ଏହାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ େଓøଷଧ ଖାଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମୟ ସମୟରେ ଓøଷଧ ଗୁଡିକର ମଧ୍ୟ ପାଶ୍ୱର୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଛି  । ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ନିୟମିତଭାବେ କିଛି ଖାଦ୍ୟର ସେବନ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହିପରି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ . . . .

୧.   ଅଦା – ଅଦା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାସରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ । ଏବଂ ଅଦାକୁ ତେଲରେ ମିଶାଇ ଗରମ ତେଲକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାଂସପେଶୀ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ।

୨.   ରସୁଣ – ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ରସୁଣ ପ୍ରାକୃତିକ ଆଣ୍ଟି-ବାୟୋଟିକ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ରସୁଣ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ମାଂସପେଶୀର ଯନ୍ତ୍ରଣା କମ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସର୍ଦ୍ଧି କାଶରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ । ରସୁଣକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ତେଲରେ ପକାଇ କାନ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀରରେ ମସାଜ କରିପାରିବେ । କାନ ବ୍ୟଥା ହେଉଥିଲେ ଆପଣ ଏହି ତେଲ ଦ୍ୱାରା କାନ ବ୍ୟଥା ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ ।

୩.   ଲବଙ୍ଗ – ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତ ଏବଂ ମାଢି ଜନିତ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ ଆପଣ ଲବଙ୍ଗ କିମ୍ବା ଲବଙ୍ଗ ତେଲର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।

୪.   ଚେରି – ଆପଣଙ୍କର ଆଣଣ୍ଠୁ-ଗଣ୍ଠି ବ୍ୟଥା ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ନିୟମିତ ଚେରି ଖାଆନ୍ତୁ ।

୫.   ହଳଦୀ – ଭାରତରେ ଉଲପବ୍ଧ ହେଉଥିବା ହଳଦୀ ଏକ ସୁପରଫୁଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପେଟ ଜନିତ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାରୁ ହଳଦୀ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ।

୬.   ସପୁରୀ – ସପୁରୀ ଗ୍ୟାସ ଏବଂ ବ୍ଲୋଟିଂ ଜନିତ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ।

୭.   ଆପଲ ସାଇଡର ଭିନେଗାର – ଆପଣଙ୍କ ର ଗ୍ୟାସ ହୋଇ ଛାତି ଜଳା ପୋଡା ହେଉଥିଲେ ଆପଲ ସାଇଡର ଭିନେଗାର ଆପଣଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ।

୮.   ବ୍ଲୁ ବୋରି – ବ୍ଲୁ ବେରି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ୟୁରିନାରୀ ବ୍ଲାଡର ଏବଂ ୟୁରିନାରୀ ଟ୍ରାକ୍ଟରେ ସଂକ୍ରମଣରୁ ଏହା ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ।


Share It

Comments are closed.