ଜାଣନ୍ତି କି ଭରାତୀୟଙ୍କ ଘରେ ଘରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଘିଅକୁ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ ସୁପରଫୁଡ . . . . . . . .


ରୋଷେଇ ହେଉ କିମ୍ବା ଖାଇବା ପାଇଁ ହେଉ  ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଘରେ ଘିଅର ବ୍ୟବହାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ହୋଇଥାଏ । ଘରେ ଘରେ ପୂଜାରେ ମଧ୍ୟ ଘିଅର ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ । ବହୁ କାଳରୁ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଘିଅରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିବା ବେଳେ ଏହା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିପରି ଭଲ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ତାହା ଆୟୁର୍ବେଦରେ ରହିଛି । ଏହାର ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଉପକାରିତା ରହିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ସୁପରଫୁଡ ମଧ୍ୟରେ ଗଣନା କରାଯାଇଥାଏ । ଘିଅର ବହୁ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପକାରିତା ରହିବା ସହିତ ଏହାର ବହୁ ପ୍ରକାରର ଚମକ୍ରାରୀଗୁଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି କାହିଁକି ଏହାକୁ ସୁପରଫୁଡ କୁହାଯାଇଥାଏ, ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହାର ବିଭିନ୍ନ ଗୁଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା ଏହାକୁ ସୁପରଫୁଡ କରିଥାଏ ।

୧.   ପ୍ରତିଦିନ ଘିଅ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ।

୨.   ଏହାର ସେବନରେ ବ୍ରେନ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବା ସହିତ ବ୍ରେନର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ।

୩.   ଏହା ଶରୀରରେ ସକରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ଏବଂ ଏକାଗ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ ।

୪.   ଘିଅର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ତ୍ୱଚା ଏବଂ ଚର୍ମ ଉପରେ ସକରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡିଥାଏ ।

୫.   ଘିଅ ସହିତ ବେସନ ଏବଂ ହଳଦି ମିଶାଇ ଆପଣ ଏହାକୁ ଏକ ଟ୍ୟାନ ରିମୁଭାଲ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କର ଜର ସଣ୍ଡା କିମ୍ବା ତୁଣ୍ଡଘା ହୋଇଥିଲେ ଆପଣ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଘିଅ ଲଗାଇପାରିବେ ।

୬.   ଘିଅ ମଧ୍ୟ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ସକାଳୁ ଆପଣ ଖାଲି ପେଟରେ ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ଘିଅ ଖାଇପାରିବେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ବହୁ ସୁଫଳ ମିଳିଥାଏ ।

୭.   ରାତିରେ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ ଗରମ ଦୁଗ୍ଧରେ ଦୁଇ ଚାମଚ ଘିଅ ମିଶାଇ ପିଅନ୍ତୁ ।  ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ କୋଷ୍ଠ କାଠିନ୍ୟ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ।

୮.   କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ କମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜ ଖାଦ୍ୟରେ ଘିଅର ମିଶ୍ରଣ କରନ୍ତୁ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାଡ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ କମ ହେବା ସହିତ ଶରୀରରେ ଗୁଡ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲର ମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ।

୯.   ଘିଅ ଶରୀରରେ କ୍ୟାଲସିୟମର ମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ ।

୧୦. ଏଥିରେ ଓମେଗା -୩ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ ଭରପୁରମାତ୍ରାରେ ଥିବାରୁ ଏହା କାର୍ଡିଓଭାସକୁଲାର ସିଷ୍ଟମ ସଠିକ ହୋଇଥାଏ ।


Share It

Comments are closed.