କ୍ଲିୟର ଏବଂ ପିମ୍ପଲ ଫ୍ରି ସ୍କିନ ପାଇଁ ଆପଣାନ୍ତୁ ଏହି ୮ଦିନିଆ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ


ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିନର ସମସ୍ୟା ଥିଲେ କିମ୍ବା ବ୍ରଣର ସମସ୍ୟା ହେଉଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ତ୍ୱଚାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ନେବାକୁ ପଡିବ । ଆପଣ କିଛି ସାଧାରଣ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ ଦ୍ୱାରା ମାତ୍ର ଆଠ ଦିନରେ ଏହି ବ୍ରଣ ଏବଂ ତ୍ୱଚାର ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ ।  ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବ୍ରଣ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ କଣ କଣ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ  . . . . .

୧.   ଆପଣ ଦିନକୁ ପ୍ରାୟ ୮ଘଣ୍ଟା ଶୁଅନ୍ତୁ । ନିଜ ଭଲ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ଭିତରୁ ରିଲାକ୍ସ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପେଟ ଏବଂ ତ୍ୱଚା ଭଲ ରହିଥାଏ ।

୨.   ପ୍ରତିଦିନ ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତୁ ।  ପ୍ରାଣାୟମ ଏବଂ ଯୋଗ କରି ମନ ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଶାନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ ।

୩.   ଆପଣ ବ୍ରଣ ଏବଂ ଦାଗ ହେବା ସ୍ଥାନରେ ଟି ଟ୍ରି ଅଏଲ ଆପଣ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ ।

୪.   ଆପଣଙ୍କ ତ୍ୱଚାର ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲେ ଆପଣ ଶୋଉଥିବା ବେଡସିଟ ଏବଂ ତକିଆ କଭରକୁ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ।

୫.   ତ୍ୱଚା ଏବଂ ଚର୍ମର ସମସ୍ୟା ତଥା ବ୍ରଣ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଗ୍ରିନ ଟି ପିଅନ୍ତୁ ।

୬.   ଆପଣ ସକାଳୁ ଏବଂ ପରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ଥର ମୁହଁ ଧୁଅନ୍ତୁ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ମୁହଁ ପରିସ୍କାର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବ୍ରଣରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ।

୭.   ରାତିରେ ଆପଣ ଆଲୋଭେରା ଜେଲ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ତ୍ୱଚା ଉପରେ ଏହା ଭଲ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ।

୮.   ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରଣ କିମ୍ବା କାଠ ବ୍ରଣ ହେଉଥିଲେ ଏଥିରେ ବାରମ୍ବାର ହାତ ମାରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।

୯.   ଆପଣଙ୍କ ତ୍ୱଚାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ମଶ୍ଚରାଇଜ କରନ୍ତୁ । ଏବଂ ଭଲ ମଶ୍ଚରାଇଜର ଲଗାନ୍ତୁ ।

୧୦. ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ତ୍ୱଚାରେ ସନସ୍କ୍ରିନର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ । ସନସ୍କ୍ରିନ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ତ୍ୱଚାରେ ଭଲ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ।


Share It

Comments are closed.